Hvorfor er det så dyrt å låne til forbruk

Innimellom kan uforutsette utgifter dukke opp, og man får behov for penger man kanskje ikke har tilgjengelig på konto. I slike tilfeller kan det være nyttig å søke om forbrukslån.

Dette er rett og slett et lån man kan ta opp uten å stille med sikkerhet i egne eiendeler, som for eksempel bolig eller bil. De fleste typer lån krever nemlig at man kan gi banken pant i fast eiendom, i tilfelle lånet ikke betales ned som avtalt. Dette gjelder ikke forbrukslån.

Årsaken til de høye kostnadene

Ettersom lånet ikke er sikret i båt, bil, hus eller andre eiendeler, må banken ha en annen måte å «sikre seg» på. Det samme prinsippet gjelder både for lån til forbruk og betaling via kredittkort.

Dette medfører at forbrukslån som i likhet med klassiske kredittlån har vesentlig høyere rente enn andre typer lån man får fra banken. Dette kan begrunnes med at banken tar en mye større risiko ved å gi lån til en låntaker som ikke nødvendigvis har verdifulle eiendeler. Dette kan gi renter som gjør lånet langt dyrere enn først antatt for forbrukeren.

Renten varierer

Renten på forbrukslånet vil naturligvis variere, og avhenger av både lånebeløp, betalingsevne og hvilken bank man låner fra. Den effektive renten på forbrukslån er som regel et sted mellom 6,9–25 % per år.

Man kan imidlertid også komme over ekstreme tilfeller der renten er så høy som 40 %. Derfor er det alltid viktig å lese gjennom bankens rentevilkår og betingelser før man tar opp et forbrukslån. Jo lavere rente, jo billigere vil lånet bli for forbrukeren totalt sett.

Hva påvirker renten

Når man henvender seg til banken for å ta opp et forbrukslån, vil banken vurdere en rekke faktorer før lånet innvilges. Blant annet vil kundens betalingshistorikk ha mye å si.

Har man mange merknader vil renten typisk bli høyere. Det samme gjelder unge låntakere og mennesker i vanskeligstilte økonomiske situasjoner. Jo større risiko banken mener det er for at låntakeren vil slite med nedbetalingen, desto høyere blir renten – noe som kanskje kan virke litt urettferdig. Dette er bankens måte å sikre seg på.

Renten bør tas hensyn til

Innimellom trenger man penger raskt, og gjerne på dagen. I slike tilfeller er forbrukslån greie å ha.

Man bør likevel aldri ta opp et slikt lån før man har regnet ut den totale kostnaden (renter pluss nedbetaling). Innimellom er forbrukslån rentefrie dersom man betaler ned innen f.eks. én måned.

Som regel vil lånet bli billigere jo raskere man klarer å betale det ned. Det kan være lurt å sette opp et budsjett, slik at man får oversikt over månedlige avdrag og renter.

Share