Derfor lønner det seg å ha lån i Norge

Derfor lønner det seg å ha lån i Norge

Når man låner penger så må man betale i form av renter som er prisen for å få låne pengene. Med noen få unntak (som rentefri periode på kredittkort) så vil det altså alltid koste penger å låne penger. Men paradoksalt nok kan det lønne seg likevel. En viktig faktor i den forbindelse er inflasjon. Inflasjon betyr helt enkelt prisvekst på varer og tjenester over tid. Det betyr også at lønn over tid øker for de aller fleste.

Lån til bolig

Boliglån er kanskje det viktigste lånet for de aller fleste. Det er vanskelig å garantere hva som vil skje i fremtiden, men historisk så har det vært svært lønnsomt for mange å ha boliglån. Årsaken er at man har betalt relativt lave renter, samtidig som prisstigningen på boliger til tider har vært svært høy – og betydelig høyere enn inflasjonen. Det betyr at man kanskje har betalt 2 % av boligens verdi i renter på et år samtidig som boligens verdi har økt med 10 %.

Forbrukslån

Også for andre lån kan det lønne seg sammenlignet med alternativet. Et eksempel kan være disiplinert bruk av forbrukslån hvis det betyr at man kan spare store penger på å ikke måtte utsette et kjøp. For eksempel hvis man vet at en reise kommer til å bli betydelig dyrere senere og at man sparer mer penger på å kjøpe nå enn hva rentene vil være. Et annet eksempel er billån, der reparasjoner på en gammel bil kan være mye dyrere.

Framtidsutsikter

Det er vanskelig å spå om fremtiden, og spesielt for boliglån så er det ingen garanti for at det skal være lønnsomt over tid. Men så lenge som boligmarkedet ikke begynner å rase og rentene samtidig stiger dramatisk så vil det sannsynligvis være lønnsomt med boliglån. Dette har også å gjøre med at det norske skattesystemet premierer å eie sin egen bolig, med gunstige skattefradrag og skattefri gevinst ved salg. Men situasjonen kan selvfølgelig forandre seg i fremtiden også der.

Andre situasjoner

Det finnes altså mange situasjoner der det vil være lønnsomt å ta opp lån. Til bolig så er det enn så lenge vanskelig å gjøre feil, det vil nesten alltid være lønnsomt å eie egen bolig. Til andre formål så vil det også være lønnsomt hvis alternativet er å betale mer uten et lån. Og den vurderingen bør man gjøre for hvert lån man tenker på å ta opp. Hvis alternativkostnaden (som reparasjoner i eksempelet med bil over) er høyere, så bør man vurdere lån.